Referandumda süreç nasıl işleyecek? Dini Haberler

Anayasa Değişiklik Kanunu'nun TBMM Genel Kurulunda kabul edilip Cumhurbaşkanı'na sunulmasıyla birlikte, halkoylamasına giden süreç de işlemeye başlamış olacak.

PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Cumhurbaşkanı 15 gün içerisinde kanunu inceleyecek.

Cumhurbaşkanı kanunu Meclise iade etmediği takdirde, halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Halkoylaması nasıl olacak?

Halkoyuna sunulması ile ilgili işleyiş, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yönetim ve denetiminde seçim kurullarınca yürütülecek. Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için YSK bütün tedbirleri alacak ve hazırlıklarını ona göre yapacak. Kurul, halkoylamasının sağlıklı, düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlarını almaya yetkili olacak.

Oy pusulası nasıl olacak?

Beyaz renk üzerinde "Evet", kahverengi üzerinde de "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşacak birleşik oy pusulası kullanılacak. Halkoylamasına katılanlar, mühürü birleşik oy pusulasında tercih ettiği “Evet” ya da “Hayır” kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak.

Referandum ne zaman 2017

Anayasa değişikliği ile ilgili halkoylaması, kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.

Anayasa değişikliğinin halka anlatılmasında, ilgili kanunun propaganda serbestliğine ilişkin hükümleri, halkoylaması gününden önceki yedinci günden başlayarak uygulanacak.

Propaganda yapılabilecek mi?

Anayasa değişikliğinin açıklanması ve tanıtılması amacıyla, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı, halkoylaması gününden önceki yedinci günden itibaren, halkoylamasından önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonla propaganda da bulunabilecekler.

Oy verme kütüğü ile sandık listesinde kayıtlı bulunan ve oy kullanma yeterliğine haiz olan her vatandaş halkoylamasına katılacak ve oyunu kullanacak. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, halkoylamasından 20 gün öncesinden başlayarak oylarını kullanabilecek.

Oy kullanma yeterliği bulunmasına rağmen, halkoylamasına hukuki veya fiili mazereti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından para cezası ile cezalandırılacak. Ancak, halkoylaması gününden itibaren üç ay içinde hukuki veya fiili mazeretini bildiren ve mazereti ilçe seçim kurulu başkanınca geçerli görülenlerden bu para tahsil edilmeyecek.

Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda; sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, halkoylamasına katılanların sayısı, geçerli olan oyların sayısı, geçerli olmayan oyların sayısı, Anayasa değişikliğine "Evet" ve "Hayır" oyu verenlerin sayısı ayrı ayrı gösterilecek.

İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları toplayacak ve il birleştirme tutanağında beliren sonuçları derhal, YSK'ya bildirecek ve tutanağın onaylı bir örneğini gönderecek.

YSK, il seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan edecek. Geçerli oyların yarısından çoğu "Evet" ise anayasa değişikliği Türk milleti tarafından kabul edilmiş olacak.

Etiketler: referandumhalkoylamasıcumhurbaşkanlığı sistemi

Dini Haberler

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN