Namaz kılanın önünden geçmenin hükmü ve sütre meselesi nedir?

Namaz kılanın önünden geçmek namazı bozar mı, namaz kılanın önünden geçmenin hükmü ve namaz kılanın önünden kadın geçmesi gibi birçok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

PAYLAŞ

Ebu Said eI-Hudrî (r.a.)nin rivayetinde Resûl-i Ekrem (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz namaz kılarken hiç kimseyi önünden geçirmesin, elinden geldiği kadar ona engel olsun. Eğer o kimse diretirse, onunla mücadele etsin. Çünkü o ancak şeytandır veya şeytanın ya­pacağını yapmaktadır."[514]

Bu hadis-i şerifte ifade edilen, namaz kılmakta olan bir kimsenin, önünden geçilmesine mâni olması gerektiği emredilmektedir. Burada namaz esnasında önünden geçen kimseye müdahale edebilmesi için namaz kılan şahsın sütre olma niteliği taşıyan bir nesneyi önüne koymuş olması lâzımdır.
Namaz kılan kimsenin önünden geçen kimseyi engellemekteki se­bebin ne olduğu konusunda da iki görüş vardır:

a. Namaz kılanın önünü kesen kişiyi günahtan alıkoymak, 

b. Bu kişinin namaza zarar vermesini önlemek.

Bazı Hükümler

1. Namaz kılan bir kimsenin, önünden geçmek isteyene mani olması caizdir. Ancak namaz kıl­makta olan kimsenin bu müdahale etme hakkını kazanabilmesi için namaz­dan önce önüne sütre niteliği taşıyan bir nesneyi koymuş olması şarttır.

2. Namaz kılmakta olan bir kimsenin önünden geçmek isteyen kimse en uy­gun bir şekilde engellenmeli, tehlikeli sonuçlara götürecek müdahale yapılmamalıdır.

3. Namaz kılan bir şahsın önünden geçmek isteyen bir kişi, önün­den geçtiği kimsenin gönlünü meşgul edip namazdaki huşu'una mâni olacağı için şeytana benzer.

4. Dinde fesat çıkaran kimselere şeytan denilmesi caizdir

İbn Hibbân'ın Sahîh'inde rivayet ettiğine göre, bu lâfız­lar şöyledir: "Sizlerden biri namaz kıldığında sütreye karşı kılsın ve ona yaklaşsın. Çünkü şeytan sütre ile onun arasından geçer. Önünden geçen kimse­ye de fırsat vermesin."

Ebu Cehm Abdullah İbni Hâris İbni Simme'l-Ensâri (radiyallahu anhu) dan Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Namaz kılanın önünden geçen kişi bunun ne kadar aleyhine olduğunu (günahını) bilse, kırk (gün) durup beklemesi, onun için namaz kılanın önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu." buyurdu.
Ebu Nadr der ki: "(Resûlullah (Sav) kırk gün mü, kırk ay mı yoksa kırk sene mi dedi, bilmiyorum!" (Buharî, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbni Mâce rivâyet ettiler.)

Bir diğer mesele, namaz kılanın önünden köpek, eşek veya kadının geçmesiyle namazın bozulup bozulmayacağı meselesidir.

Köpek, eşek ve kadının namaz kılan bir kimsenin önünden geçmesi halinde namazı bozulacağına dair hadis, Kütüb-ü Sitte diye bilinen Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai gibi hadis kitaplarında geçmektedir. Bu konu ile alakalı hadisin farklı rivayetlerinde, namazı bozacağı söylenen bu üç şey; “kara köpek-eşek-kadın”, “kara köpek-hayızlı kadın”, “domuz-yahudi-mecusi”, “eşek-kâfir-köpek-kadın” şeklinde sıralanmaktadır. (Hadisler için bkz: Şevkâni, Neylü’l-Evtâr, c: 3, s: 11-12)
 
Fakat yine aynı kitapta Aişe validemizin bu hadisleri reddettiğine dair rivayetler de bulunmaktadır. Aişe validemiz bu hadisi rivayet edenlere karşı şöyle demiştir: 
 
“Âişe’nin yanında namazı bozan şeylerden köpek, eşek ve kadın zikredildiğinde şöyle demişti: Bizi eşek ve köpekle bir tutmakla ne kötü bir iş yaptınız! Yemin olsun ben bilirim ki, Resulullah namaz kılarken onunla kıblesi arasında yatmış olurdum da, secde etmek istediğimde ayaklarıma dokunurdu, ben de onları çekerdim.”(Buhari, Salât 108; Müslim, Salât 269-271; Ebu Davud, Salât, 111; Nesâi, Kıble, 10)

İmam Nevevi’nin beyanına göre İmam Malik, Ebu Hanife ve İmam Şafii gibi mezhep imamları da dâhil olmak üzere âlimlerin çoğunluğu (cumhûr-u ulemâ), yukarıda sayılan ve sayılmayan şeylerin namaz kılanın önünden geçmesi ile namazın bozulmayacağını söylemişlerdir. (İmam Nevevi, Sahîhu Müslim bi Şerhi’n-Nevevî, c: 4, s: 227)

 

[514] Buhârî, salât 100, Müslim, salat 258; Nesâî, kasem 48; İbn Mâce, ikâme 39; muvatta', sefer 33, Ahmed b. Hanbel, III, 34, 44., Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 3/66-67.

Dini Haberler

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN