Mil-Diyanet Sen DİB'in 96. Yılını yayımladığı bir mesajla kutladı

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin GÜL yayımladığı mesajla Diyanet İşleri Başkanlığının 96. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

PAYLAŞ

Genel Başkan Celaleddin Gül yayımladığı mesajda;

 

 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 96. Kuruluş yılı ile ilgili basın açıklaması: 3 Mart 1924’de küçük bir teşkilat olarak kurulan ve 1950’li yıllara kadar bu özelliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı, zamanla kadro ve bütçe imkânları büyüyerek günümüzde en geniş ve en etkin devlet kuramları arasında yerini almıştır. 140 binlere ulaşan personel sayısıyla Ülkemizin en ücra köşesine kadar, Türki Cumhuriyetler’de ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerin tamamında din ve irşad hizmeti sunmaktadır. 

 

 Halkının hemen hemen tamamının Müslüman olduğu Türkiye’mizde en temel insan haklarından olan din ve vicdan hürriyetinin yerleşmesini sağlamak, bu hürriyetin gereği olarak toplumun manevî ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmek için gerekli hizmetleri sunmayı kendi görevleri arasında görmektedir.

 

 İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, halkı doğru dini bilgiyle aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek amacıyla kurulan, devletin en önemli kamu kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu günden itibaren İslam Dini’nin iki temel esası Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz ‘in sahih sünnetini esas almakta, hizmetlerini sunarken birleştirici, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir anlayışı benimsemektedir. Başkanlığımız için bu hususlar vazgeçilemeyecek hassasiyetler arasındadır. 

 

 Kuruluşunun ilk yıllarında sınırlı imkân ve az sayıda personelle hizmet sunan başkanlığımız, bugün ülkemizin en ücra köşesine varıncaya kadar kamu hizmeti götüren tek kurumdur. 

 

 Diyanet İşleri Başkanlığı günümüzde sadece ülke sınırları içinde değil, dünya ölçeğinde hizmet veren bir kuruluş haline gelmiş, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya 7 kıta ve 100'ü aşkın ülkede öncelikle din hizmeti olmak üzere, insani ve sosyal yardım faaliyetleri yürütmektedir Gelişen ve değişen şartlar karşısında halka yeterli, donanımlı ve daha iyi eğitimli din görevlileriyle hizmet sunmayı amaçlayan başkanlığımız, bu ihtiyacı bugüne kadar hizmet içi eğitim ve yüksek ihtisas merkezleriyle karşılamayla çalışmaktadır ancak hizmette etkinliği ve verimliliği arttırmak için Diyanet İşleri Başkanlığının uzun zamandır gündeminde bulunan Diyanet Akademisi konusunun biran evvel gerçekleşmesi de temel arzumuzdur. 

 

 Diyanet İşleri Başkanlığı, dini bilginin doğru aktarılması ve öğrenilmesi amacıyla, kaynak eserlerden ilmi eserlere ve çocuk kitaplarına varıncaya kadar çok sayıda eser yayınlamıştır. Yayınladığı eserler, alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınmakta, satır satır tetkik edilmektedir. Başkanlığın bu anlayışla sunduğu eserlerin toplum nazarında ki itibarı ise memnuniyet vericidir. 

 

 1920’lerin, 1950’lerin. 1960’ların yasal düzenlemeleriyle, hizmet alanı ülke sınırlarını çoktan aşmış bir kurumun istenen düzeyde ve çağın şartlarına göre halka din hizmeti sunabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı daha da etkin bir kurum haline getirilmelidir.

 

 Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan günümüze kadar daima yükselen bir değerler bütünlüğü içinde çalışmakta, dini asli unsurlarından asla taviz vermemekte, en doğrusu ne ise, hep onu yapmış ve yapmaya çalışmaktadır. Vatandaşın ibadetlerine rehberlik etmede, hac ve umre organizasyonlarında, ilim adamı yetiştirmede ve bilimsel çalışmalarda hep önde ve örnek olmuştur. Bu misyonunu geliştirerek devam ettireceğinden de hiç şüphemiz yoktur. 

 

 Siyonizm ve Haçlı uzantıları, içinde şuurlu din alimleri olduğu müddetçe bu milleti yıkamayacaklarını çok iyi bildikleri için, önce Kur'ân'ı yok etmeye çalıştılar, sonra da Kur'ân ve sahih sünnetin mübelliği olan din adamlarını itibarsızlaştırma siyasetine girdiler. Diyanet’i itibarsızlaştırıp kendi fırkalarını öne çıkarmak isteyenlere karşı Diyanet bu oyuna asla fırsat vermeyecektir.

 

 Diyanet'e saldıranlar ve sataşanlar kim olursa olsun şunu çok iyi bilsinler: Diyanet İşleri Başkanlığı emin ellerdedir. Başkanından bütün birimlerindeki çalışanlarına kadar herkes işinin ehlidir. Devâsâ bir kurumda münferit hatalar olabilir ve bunlar çabuk izale edilir. Bu sebeple aslında milletimizin tamamının bu tür densizliklere ve saldırılara topyekûn karşı çıkıp tepkilerini göstermeleri ve Diyanet’imizin yanında olmaları gerekmektedir. 

 

 Bir toplumda manevi kalkınma olmadan maddi kalkınmanın gerçekleşemeyeceği, Manevi kalkınma için de bireylerin İslam dinini öğrenebilecekleri Sahih bilgilere ulaşmasını sağlamak gerekir. Yaklaşık 100 yıllık tecrübeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bugüne çizgisini korumuştur. Bu hususta Başkanlığın durduğu yer önemlidir. Bugün, başta yakın ve civar komşularımız olmak üzere, birçok İslam ülkesinde üzülerek izlediğimiz kaos ortamı bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

 

 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı din görevlilerinin yurt genelindeki bütün camilerde, okuduğu salalarla ve ezanlarla halkımızı hain darbe girişimine karşı cesurca tavır almaya teşvik etmiş, milletin birliğinin ve beraberliğinin yanında durmuştur. Bu sebeple, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın niçin kurulduğunu ve misyonunun ne olması gerektiğini daha iyi anlamış oluyoruz. 

 

 Celaleddin GÜL 

 Genel Başkan

Dini Haberler

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN