Kamudan çıkarılanlar ve iadeleriyle ilgili yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı.

PAYLAŞ

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ile göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.

Cumhurbaşkanının başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, 686 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Bu KHK ile "Kamu görevinden çıkarılanlar", "Kamu görevine iade edilenler", "Öğrencilik statüsü geri verilenler" ile "Tedbir uygulanan emekli emniyet mensupları" başlıkları altında yeni düzenlemelere yer verildi.

Kamu görevinden 4 bin 464 kişi çıkartıldı

Yeni yayımlanan KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden atıldı, 17 kişinin ise göreve iadesi yapıldı.

Yayımlanan KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585,

İçişleri Bakanlığından 49,

Emniyet Genel Müdürlüğünden 417,

Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Ayrıca Yüksek Seçim Kurulundan 10,

Yargıtaydan 10, Sermaye Piyasası Kurulundan 1,

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) 2,

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) 80,

Vakıflar Genel Müdürlüğünden 2,

Avrupa Birliği Bakanlığından 3,

Dışişleri Bakanlığından 48,

Ekonomi Bakanlığından 15,

İçişleri Bakanlığından 49,

Jandarma Genel Komutanlığından 893 asker,

Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 asker,

Kültür ve Turizm Bakanlığından 16,

Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki 330 akademik personel de kamu görevinden çıkarılanlar arasında yer aldı.

Yeni KHK ile 17 kişi göreve iade edildi

Öte yandan, daha önce görevden uzaklaştırılan 2 Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler, 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 9 Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Sağlık Bakanlığı personeli ise göreve iade edildi.

ABD'de öğrenim gören 2 kişinin de öğrencilik statüsü geri verildi. 

242 emekli emniyet mensubunun rütbe ve hakları alındı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 686 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesine göre, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı.

Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak

Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. 

(Kamu Görevinden Çıkarılanlar)

2 SAYILI LİSTE

(Kamu Görevine İade Edilenler)

3 SAYILI LİSTE

(Öğrencilik Statüsü Geri Verilenler)

 

 

4 SAYILI LİSTE

(Tedbir Uygulanan Emekli Emniyet Mensuplarına)

 

 

 

Dini Haberler

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN