Eyüp Buluşmaları Platformu'ndan 15 Temmuz darbe ve diriliş bildirisi

Sivil toplum örgütü temsilcileri ve kanaat önderlerinin oluşturduğu Eyüp Buluşmaları Platformu 15 Temmuz darbe girişimi ve diriliş bildirisi yayınladı.

PAYLAŞ

Sivil toplum örgütü temsilcileri ve kanaat önderlerinin oluşturduğu Eyüp Buluşmaları Platformu “15 Temmuz darbe süreci ve görevlerimiz” ile ilgili bir bildiri yayınladı. 
İstanbul Fatih'te düzenlenen basın toplantısıyla 57 imzacısı olan bildiriyi kamuoyuyla paylaştılar. Aralarında Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Karataş, İlahiyatçı-yazar Abdullah Yıldız, Ahmet Bulut, Ali Rıza Demircan, Ahmet Taşgetiren gibi isimlerin yer aldığı platform adına, bildiriyi Abdullah Yıldız okudu. " 15 Temmuz diriliş süreci ve görevlerimiz" başlığıyla açıklanan bildiride, darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara yer verildi. Bildiride;          

Bismillahirrahmanirrahim.

Öncelikle 15 Temmuz darbe girişiminde şer odakların tuzaklarını bozan Rabbimize hamd ediyor, bu hain saldırıyı göğsünde eriten yiğit milletimizi kutluyoruz. Bu vesileyle, katil darbecilere direnirken şehid düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar ve hayırlar diliyoruz.

TESPİTLER

*15 Temmuz 2016; milletimizin son haçlı saldırısını da geri püskürttüğü, istiklâline ve istikbaline sahip çıktığı gündür. Bundan böyle hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır, olmamalıdır.

*15 Temmuz 2016; “Çanakkale ruhu”nun, “millet ve ümmet şuuru”nun yeniden canlandığı bir milattır. Bugün yapılması gereken ise, bu imanı diri tutmak, 15 Temmuz ruhunu tahkîm etmektir.

*15 Temmuz’da, yöneticisi ve yönetileni ile milletimiz, şer güçlere "Köle olmayacağız!" demiştir.

*15 Temmuz 2016 kıyamının ruh kökü, kalkış ve hareket noktası Salâ-Ezan, Tekbir ve Şehadettir.

*15 Temmuz Darbe girişiminde; İslam dinini tahrif ederek yeni bir din algısını oluşturmaya çalışan ve bu hususta İslam dışı tüm unsurlardan yardım alan Fethullah Gülen ve Hareketi maşa olarak kullanıldı. Aslında bu FETÖ’cü Paralel Çete; aklını, fikrini, iradesini ‘kutsal’ liderlerine teslim eden “mankurtlaştırılmış” insanlardan oluşmuştur. Ve bu örgüt, Kur’ân’ın yasaklamasına rağmen (Âl-i İmran/28; Nisa/144; Maide/51), İslâm düşmanı güç odaklarını velî/dost edinmiştir.

*Halbuki Müslüman; nefsini aklına, aklını imanına, imanını ve ibadetlerini de yalnız Allah’a has kılan ve teslim eden insandır.

GÖREVLERİMİZ

*15 Temmuz - 7 Ağustos 2016 ile başlayan “Direniş ve Diriliş Süreci”nde; Müslüman öncülere, fikir adamlarına, kanaat önderlerine, İslâm âlimlerine ve davetçilere büyük görevler düşmektedir:

*"Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir." hadis-i şerifi (Buharî, Salât, 88) gereği kenetlenen bu millete doğru ve dürüst öncülük yapılmalıdır.

*Şu andan itibaren, hiç kimse ve özellikle de davetçi hocalarımız; 15 Temmuz öncesindeki meşrep-mezhep ayırımlarına, fırka ve parti çekişmelerine, ideolojik gerilimlere dönülmesine ve 15 Temmuz – 7 Ağustos sürecinde kapanan sosyo-kültürel ‘fay hatlarının’ tekrar açılmasına izin vermemelidirler.

*İnsanımızı tekfîr, tefrîk ve tezyîf eden söylem, tavır ve tutumlara asla prim vermemeli; aksine kalpleri te'lif ve tevhîd etmeyi öncelemeliyiz. Halkımızı eleştirmek, suçlamak ve azarlamak yerine, "hikmetle ve güzel öğütle Rabbimizin yoluna" (Nahl/125) davet etmeli, hakkı ve hakikati dosdoğru anlatmalıyız. "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın" (Müslim, Cihâd, 1732) hadisini, her zamankinden daha çok bu günlerde ilke edinmeli, halkımızı şefkatle kuşatmalı ve kucaklamalıyız.

*“Ümmetin Hocaları” olarak görülen şu heyet, "İslâm'ı önce Müslümanlara öğretmeli" ilkesi uyarınca, İslâm'ı önce kendilerine, sonra da bu aziz milletimize “doğru” tarzda öğretmelidirler.

BEKLENTİLERİMİZ

*Son darbeyi püskürten milletimiz, hâlâ darbe ürünü bir anayasa ile yönetilemez. Acilen halkın dini inanç ve değerlerine, gerçeğine, geleneğine ve hassasiyetlerine uygun bir anayasa yapılmalı ve halkımız dini inanç ve değerlerini dile getirip, ibadetlerini uygulamada tam anlamıyla özgür olmalıdır.

*Kamusal alan dahil tüm alanlarda yapılacak görevlendirmelerde ehliyet, liyakat ve emanete riayet esas alınmalı ve her türlü imtiyaz, iltimas ve adam kayırmanın önüne geçilmelidir.

*15 Temmuz darbe girişimine ve diğer suçlara karışanların tespitinde adalet ve hakkaniyet esasına tam uyulmalıdır. “Bir toplumdan hoşlanmamanız, sizi adaletten alıkoymasın” âyeti (Maide/8) ve Allah Rasûlü’nün (sav) “Kızım Fatıma da olsa cezasını vermekte tereddüt etmezdim” sözü ilkemiz olmalıdır.

*Diyanet Teşkilatı ve dinî camialar her türlü bidat ve hurafeleri bertaraf etmek için, Kur’ân ve Sünnet merkezli ve “sevâd-ı azam” eksenli, sahih ve kuşatıcı bir din anlayışını temsil etmelidir.

*15 Temmuz darbe girişimi sürecinde ciddi anlamda yıpranan ve aşınan “cemaat”, “imam” , “cihad”, “şeriat” vb. gibi İslâmî kavramları asli muhteva ve saygınlıklarına yeniden kavuşturmalıyız.

*İslâm’ın evrensel ruhunu ve mesajını zedeleyecek ya da tahrif edecek her türlü “ulusallaştırıcı”, “muhafazakârlaştırıcı” ve “modernleştirici” anlayış, yaklaşım ve yönlendirmelere kesin set çekmeliyiz.

*Müslüman halkımızın kendilerinden büyük görev ve sorumluluklar beklediği İslâm âlimlerimiz, önümüzdeki yeni sürecin inşasında güçlü ve etkin bir şekilde ve aktif olarak rol almalıdırlar.

Kısaca; ezilen ve horlanan ümmete bir umut ışığı olan 15 Temmuz ruhunu diri tutup, yeni nesillere benimsetmek için bu ruhu besleyen dini inanç ve değerlerimizi hep birlikte yeniden tahkim etmeliyiz.

Yüce Rabbimiz, ülkemizi ve İslâm âlemini, her türlü dâhilî ve haricî belâ ve musibetlerden korusun.

ABDULLAH KAHRAMAN

ABDULLAH CİHANGİR

ABDULLAH BÜYÜK

ABDULMETİN BALKANLIOĞLU

ABDULLAH TRABZON      

ABDULLAH YILDIZ

ABDULAZİZ KUTLUAY

ABDULVAHAP EKİNCİ

ADNAN DEMİRCAN

AHMET AĞIRAKÇA

AHMET BULUT

ABDULHAMİD KAHRAMAN     

AHMET TAŞGETİREN       

ALİ RIZA TEMEL

ALİ RIZA DEMİRCAN

AHMET HAMDİ YILDIRIM      

AHMET VAROL

AHMET SEMİZ

BÜLENT YILDIRIM

CELALETTİN VATANDAŞ

EMRULLAH HATİBOĞLU 

FARUK BEŞER

FARUK KÖSE

HALİL İBRAHİM KUTLAY

HAYREDDİN KARAMAN

HALİL GÖNENÇ

İHSAN ŞENOCAK

İHSAN SÜREYYA SIRMA           

İBRAHİM CÜCÜK

KAZIM SAĞLAM

KERİM BULADI

MEHMET SALİH EKİNCİ

MEHMET GÖKTAŞ 

MEHMET FIRINCI

MEHMET ÇELEN

MUHAMMED EMİN YILDIRIM

MEHMET PAKSU  

METİN KARABAŞOĞLU

MUSTAFA AĞIRMAN

MEHMET BEŞİR ERYARSOY     

MUSTAFA KARATAŞ

NUREDDİN YILDIZ

ÖMER DÖNGELOĞLU

ÖMER FARUK KORKMAZ         

RAMAZAN KAYAN

RAMAZAN ALTINTAŞ    

RAŞİT KÜÇÜK

 RECEP SONGÜL  

SİRACEDDİN ÖNLÜLER 

ŞİNASİ GÜNDÜZ

TALHA HAKAN ALP

VEHBİ KARAKAŞ

VECDİ AKYÜZ

YAŞAR KANDEMİR

YUSUF KAPLAN

YUSUF ZİYA KAVAKÇI   

 

Dini Haberler

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN