Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan anılıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde 'Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi' başlıklı bilimsel sempozyum başladı.

PAYLAŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesinin öncülük yaptığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesinin destekledikleri “Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi” başlıklı bilimsel sempozyum başladı. Üç gün sürecek olan sempozyum, “Bir çiçekle bahar gelmez” diyenlere “Her bahar bir çiçekle başlar” diyen, Prof. Dr. Necmettin Erbakan liderliğinde 1960’lı yıllardan itibaren başlayan, 1970 yılında siyasal parti haline gelen ve günümüze kadar Türkiye siyasi tarihinin en önemli köşe taşlarından birisi olan Milli Görüş Hareketi hakkında bilimsel konular bildiriler şeklinde sunulacak. Bildiriler, Necmettin Erbakan ve Milli Görüş, siyaset, ekonomi, kalkınma, uluslararası ilişkiler, mühendislik, sosyoloji, ilahiyat ve iletişim bilimleri açısından ele alınacaktır.

Sempozyumun açılışında konuşan Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş hareketinin özetini dinleyicilere sundu.

Erbakan konuşmasında;

Programı organize eden NEÜ Rektörü Muzaffer Şeker Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek bey, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay bey ve düzenleme kurulu başkanı Sayın Mahmut Hakkı Akın Bey olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sunarak başladı.

Erbakan, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan akademisyen, yatırımcı, sanayici, siyasetçi ve devlet adamı varlığı ile, hareket kabiliyeti ve azmi ile Türkiye’ye ve İslam Dünyasına yeni bir heyecan ve özgüven getirmeyi hedeflemiştir. Onun bu adımları kısa sürede hem Türkiye’de hem de İslam Dünyası’nda büyük karşılık bulmuştur. Böylece Milli Görüş Hareketi yeni bir ivme kazanmış ve Erbakan Hocamızın aksiyoncu yönüyle kısa sürede arzulanan hedefe doğru yol almayı başarmış ve milli, yerli söylemlerin, anti-emperyalist duruşun meşruiyet alanını ve etkisini genişleten güçlü ve yayılmacı bir etkiye sahip olmuştur.” dedi.

“Milli Görüşü, farklılıklara rağmen, toparlayıcı üst kimlik anlayışıyla bir şemsiye olarak görmek gerekir.” diyen Dr. Fatih Erbakan, “Milli Görüş hareketi ‘ben’ merkezli olmaktan çok, çoğulculuğu kapsayan ‘biz’ merkezli bir söylem ile öze dönüş ile birliği ve birlikteliği hedefleyen, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir anlayışla, kuvveti üstün tutan tahakküm edici, tasallutçu ve baskıcı eski Mısır, eski Yunan ve Roma Medeniyet anlayışını reddeden bir anlayış ile ‘Pax-Justita’ (Adil Barış)’ı yani Pax-Islamica’yı bir başka ifadeyle ‘Silm (Barış) Medeniyetini’ ifade etmektedir.

Batı’nın kavram ve değerleri üzerinden değil, kendi Milli Görüş tarihi üzerinden hareketle, kendi temel değer, ilke ve önceliklerine uygun olarak, millet olarak kendi öz kimliğimizin yeniden tezahürünü öngören bu hareket, daha önceden biçimlenmiş olan Doğu-Batı eksenli bir başka ifadeyle ‘The West and the Rest’ (Batı ve diğerleri) anlayışına sahip tahakküme yönelik küresel sömürüyü öngören anlayışa bir reddiye niteliğiyle ADİL BİR DÜNYA’nın ortaya çıkması ve bunun gerçekleşebilmesi için ‘İKİNCİ YALTA KONFERANSI’nı öngören bir anlayışı ortaya çıkarmıştır.” dedi.

Erbakan, “Milli Görüş Hareketi, Konya Bozkırından, Anadolu’nun bağrından yeniden vücut bulan bir kutlu yürüyüşün adıdır. Bu nedenle Erbakan, farklı kesimleri özde bir araya getirme özelliğiyle, konjonktüre göre değil, ortak değerlere hassasiyet göstererek birlikteliği sağlamaya çalışmıştır. Türkiye’de ve İslam Alemi’nde olumsuzlukların ve maddi olarak geri kalışın sebeplerini ortaya koyan ve yaşanan bu olumsuzluklardan kurtulabilmek amacıyla güç birliğinin ve sanayi hamlesinin öze dönüşün zaruretine inanan Erbakan Hocamız, bir çok somut proje ile ortaya çıkmış ve Yerlilik, Millilik kavramlarını ön plana çıkararak kurtuluş için yeni bir anlayışın gereğini ortaya koymuştur.

Yeniden Büyük Türkiye idealinin imkansız olmadığını ve teknoloji alanında Türkiye’nin de sanayide başarılı olabileceğini, ‘Tüketim malı değil, Temel Yatırım Malı Üreten Sanayii’, ‘Fabrika kuran fabrika’, ‘Makine yapan makine’ ile ‘Ağır Sanayii’ ve ‘Milli, Güçlü, Süratli, Yaygın Sanayileşme ve Kalkınma’ hamlesini başlatarak, 1974 Kıbrıs Zaferini kazanarak ortaya koymuştur.

D-8 Projesi’ne de bu açıdan bakmakta büyük yarar vardır. O dönemde bir araya gelmeleri pek mümkün olmayan farklı düşünce içerisinde olan devlet başkanlarını İstanbul Çırağan Sarayında bir araya getirerek, büyük bir konsensüs ortaya koyması, müdebbir bir devlet adamı olduğunun önemli bir göstergesidir.

Erbakan Hoca, adil düzen projesi ile, ‘Faizci kapitalist ekonomik düzene’ alternatif çözümler üreten yeni bir anlayışı da ortaya koymuş ve 54. Hükümetin ekonomik icraatlarıyla da bunu kuvveden fiiliyata dönüştürmüştür.

Erbakan Hoca’nın en büyük hedefi ise;

 • Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı,
 • Müslüman Ülkeler Savunma İşbirliği Teşkilatı ve Barış Gücü,
 • Müslüman Ülkeler Ortak Pazar ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı,
 • Müslüman Ülkeler Ortak Para Birimi,
 • Müslüman Ülkeler Dünya Bankası,
 • Müslüman Ülkeler Kültürel İşbirliği Teşkilatı,

D-8 bu kapsamda faaliyete sokulmuş, D-60 ve 2. Yalta Konferansı hedeflenmiştir.

 • Savaş değil, barış
 • Çatışma değil, diyalog
 • Tekebbür değil, eşitlik
 • Sömürü değil, işbirliği
 • Baskı ve tahakküm değil, hürriyet ve insan hakları
 • Çifte standart değil, adalet

Prensipleri doğrultusunda yeni bir dünyanın kurulması” olduğunu belirtti.

Daha sonra sempozyum katılımcıları Lütfi Yalman, Halil İbrahim Dağ’ın Erbakan hoca ile ilgili hatıralarını anlatmasıyla ilk günkü oturum tamamlanmış oldu. Sempozyum 3 gün sürecek.

DOĞUMUNUN 90. YILINDA NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLİ GÖRÜŞ DÜŞÜNCESİ SEMPOZYUMU

Mevlana Kültür Merkezi, Konya

28 EKİM 2016 CUMA

16:00-18:00      Açılış Programı

Mahmut Hakkı Akın, Düzenleme Kurulu Başkanı

Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi Başkanı

Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Muzaffer Şeker, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı Başkanı

Recai Kutan, ESAM Başkanı

 

18:30-20:00      Özel Tanıklıklar Oturumu: Erbakanlı Günler

Oturum Başkanı: Mahmut Atay

Temel Karamollaoğlu, Arif Ersoy, Halil İbrahim Dağ

 

29 EKİM 2016 CUMARTESİ

09:30-11:00      1. Oturum: Milli Görüşün Temel Karakteristiği

Oturum Başkanı: Ertan Özensel

Mustafa Aydın, Türkiye’de “Millî”lik Söylemi ve Erbakan Hareketi

Mahmut Hakkı Akın, Türkiye Siyasi Tarihinde Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Hareketinin Konumu

Bilal Kemikli, Siyasetin Besleyici Zemini Olarak Tekke: Erbakan ve Zahid Efendi İlişkisi

Abdulkadir Macit, Necmettin Erbakan ve Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri

11:30-13:00      2. Oturum: Türkiye Siyaseti ve Milli Görüş

Oturum Başkanı: Ali Büyükaslan

Lütfi Sunar, Türkiye’de Modernleşme ve Devlet-Toplum İlişkilerinin Yeniden Ele Alınmasında Milli Görüş

Gökhan Tuncel, Türkiye’de Devlet(!) Toplum Gerilimini Azaltıcı Bir Aktör: Milli Görüş

Serkan Yorgancılar, Milli Görüş Hareketinin İlk Göz Ağrısı Milli Nizam Partisi’nin Kuruluşu, Söylem ve Politikaları

Öner Buçukcu, Ayrılardaki Aynılıklar Üzerine: MNP ve TİP Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi

 

14:30-16:00      3. Oturum: İktisadi Sistem ve Adil Düzen Fikri

Oturum Başkanı: Zekeriya Mızırak

Adem Esen, Ağır Sanayi Hamlesinin Finansmanı: Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB)

İrfan Ersin, Cengizhan Yıldırım, Necmettin Erbakan’ın Faiz İle Mücadelesi ve Alternatif Sistem Önerileri

Cengizhan Yıldırım & Nuh Ucgan, Kapitalizm, Sosyalizm ve Adil Düzen

İbrahim Halil Sugözü, Erbakan’ın Adil Ekonomik Düzen Düşüncesi ve Refahyol Hükümeti Uygulamaları

16:30-17:45      4. Oturum: Dünya Siyaseti ve Milli Görüş

Oturum Başkanı: Doğan Bekin

Tahsin Hazırbulan, Erbakan’ın Yeni Bir Dünya Fikri ve “Müslüman Topluluklar Birliği”

Abdulkadir Baharçiçek & Işıl Arpacı, Milli Görüş Partilerinin Programlarının Dış Politika Analizi

Işıl Arpacı & Ahmet Karadağ, Türkiye’de Yahudi Milliyetçiliğinin Siyasal Bir Mesele Olarak Ele Alınışı:  Necmettin Erbakan Örneğinde Kavramsal Bir Analiz

 

30 EKİM 2016 PAZAR

09:30-11:00      5. Oturum: Milli Görüş ve İslamcılık

Oturum Başkanı: Erdal Baykan

Turgut Akyüz, Milli Görüş Söylemleri Bağlamında İslamcılık Eleştirileri

Asım Öz, Partili Siyasetin Sınırları: Türkiye’de İslâmcıların Milli Görüş Eleştirilerinden Bir Kesit

Abdulkadir Yıldız, Milli Görüş Partileri Programlarında Laiklik Anlayışı

Harun Bekiroğlu, Teoriden Pratiğe “Islah ve Davet Hareketleri”nin Kur’an Anlayışı: Milli Görüş Örneği

11:30-13:00      6. Oturum: Milli Görüşün Siyasal İletişimi

Oturum Başkanı: Mansur Özdemir

Emine Akbaş Demirkan, Necmettin Erbakan‘ın İletişim Modelinin, Arşiv Kayıtlarından Yola Çıkarak Değerlendirilmesi

Hamit Aktürk, Yumuşak İdeolojinin Gücü: Diğer İslami Hareketleri Besleyen Bir Ekol Olarak Milli Görüş Hareketi

Bayram Dalkılıç, Erbakan (Politikasının Retoriğinde Kavram ve İşaret Bağlamında) Sembolizması

Erhan Tecim, Bir Sosyal Hareket Olarak Milli Görüş

14:15-15:30      7. Oturum: 28 Şubat Postmodern Darbesi ve Milli Görüş

Oturum Başkanı: Ali Rıza Abay

Mehmet Birekul & A. Tarık Türkmenoğlu, 28 Şubat’ın Artçı İzleri, Erbakan’ın Yok Sayılışı: Devrim Arabaları Filmi Üzerine Bir Değerlendirme

Abdülhalim İnam & Bekir Gündoğmuş, Avrupa’da Yükselen Sağ Siyaset ve İslam Düşmanlığı Karşısında Barışçı Bir Çaba Olarak Milli Görüş

Talip Tuğrul, Milli Görüş Hareketi’nin Temel Karakterleri

Halil İbrahim Aşgın, Farklı Bir Yerel Yönetim Yaklaşımı Olarak Milli Görüş Belediyeciliği

16:00-17:30      8. Oturum: Mühendis ve Sanayici: Siyaset Öncesi Erbakan

Oturum Başkanı: Önder Kutlu

Sedat Özgür, Siyaset Öncesi Erbakan: Gümüş Motor ve Sanayileşme Fikri

Abdullah Demir, Milli Görüş Hareketi’nin Sanayileşme Tasavvuru ve Yeni Bir Sanayileşme Okuması

Necati Ataberk, Siyasal Yaşamı Öncesinde Necmettin Erbakan

Yüksel Çavuşoğlu, Bir Dünya Lideri Erbakan

17:30-18:00      Kapanış

Önder Kutlu, Mahmut Atay, Lütfi Sunar, Mahmut Hakkı Akın

İLETİŞİM

bilgi@erbakansempozyumu.org

facebook.com/erbakansempozyum

twitter.com/erbakansempozym

 

Dini Haberler

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN